K2, to není jen osmitisícovka ;-)

 

Každý asi používá mnemotechickou pomůcku "DEKA" pro vitamíny rozpustné v tucích, ale jen málo z nás si dokáže vybavit něco o vitamínu K a při zmínce o "K2" většině spíš naběhne ta zrádná osmitisícovka, na které skončila svůj život spousta horolezců... A přitom tento vitamín hraje klíčovou roli v našem zdraví...

V tomto dvoudílném článku bych se rád věnoval právě vitamínu K2, potažmo i vitamínu K1. Dnes vám osvětlím úplné základy plus dvě důležité vlastnosti.

Tento vitamín se ve stravě západní civilizace vyskytuje spíše vzácně a nedostává se mu dostatečné popularizace. Přesto hraje tato živina nezastupitelnou roli v mnoha aspektech zdraví. Ve skutečnosti byl tento vitamín označen jako "chybějící článek" mezi stravou a několika smrtelnými chorobami.

 

Co je to vlastně vitamín K?

Vitamín K byl objeven v roce 1929 jako živina nezbytná pro strážení krve. Prvotní název byl publikován v německém vědeckém časopise, kde byl nazván jako Koagulationsvitamin. Odtud pochází označení "K".

Byl rozněž spoluobjeven legendárním dentistou Westonem Pricem, který ve 20. letech minulého století cestoval po světě a studoval souvislosti mezi výživou a nemocemi v různých populacích. Přišel na to, že průmyslově nezpracovaná strava obsahuje určité neidentifikované živiny, které podle všeho poskytovaly ochranu proti zubnímu kazu i chronickým nemocem. Price označoval tuto živinu jako "Aktivátor X", za což mnozí dnes považují právě vitamín K2.

Známe dvě formy vitamínu K… K1 (phylloquinone) se nachází v rostlinách, jako například v listové zelenině, zatímco vitamín K2 (menaquinone) je přítomen v potravinách živočišného původu a fermentovaných potravinách. Vitamín K2 je nadále dělen na několik podtypů, z nichž nejdůležitější jsou MK-4 a MK-7.

 

Jak vitamíny K1 a K2 působí?

Vápník je velmi důležitý minerál. Není jen důležitý jako stavební materiál kostí a zubů, ale hraje nezaměnitelnou roli v mnoha biologických procesech. Hlavní funkcí vitamínu K je úprava bílkovin tak, aby na sebe mohly navázat vápník.

Nicméně role vitamínů K1 a K2 jsou natolik odlišné, že by podle mnohých měly být klasifikovány jako úplně odlišné živiny.

Vitamín K1 je povětšinou využit v játrech k  aktivaci bílkovin vázajících vápník, které hrají roli v ucpávání cév, zatímco vitamín K2 využívá naše tělo k aktivaci bílkovin, které ovlivňují to, kde v těle nakonec vápník skončí.

 

Vitamín K2 působí jako prevence proti srdečním chorobám

Vápník usazující se na stěnách tepen v okolí srdce je velkým rizikovým faktorem srdečních onemocnění. Z tohoto důvodu cokoliv, co sníží tuto kumulaci vápníku pomůže při prevenci srdečních onemocnění.

V Rotterdamské studii měli testovaní s nejvyšším příjmem vitamínu K2 o 52% snížené riziko kalcifikace tepen a o 57% nižší riziko úmrtí na srdeční onemocnění po dobu následujících 7-10 let. Další ze studií na 16.057 ženách zjistila, že ty s vysokým příjmem vitamínu K2 měly podstatně nižší riziko onemocnění srdeční chorobou. Každými 10 mikrogramy vitamínu K2 denně se riziko snížilo o 9%.

Jen pro doplnění, vitamín K1 neměl ani v jedné z uvedených studií žádný vliv na výsledky.

Musíme ale brát v potaz, že tyto studie patřily mezi tzv. pozorovací, které nedokazují příčinu a účinek. Bohužel těch několik kontrolovaných studií bylo prováděno s formou K1 a v něm se ukázala tato forma jako neúčinná.

 

Vitamín K2 může pomoci zlepšit zdraví kostí a snížit riziko osteoporózy

Osteoporóza ("porézní" kosti) je častým problémem v západních zemích. Je zvláště běžná u starších žen a silně zvyšuje riziko zlomenin. Jak již bylo zmíněno výše, vitamín K2 hraje klíčovou roli v metabolismu vápníku, což je hlavní minerál nacházející se v kostech. Vitamin K2 aktivuje schopnost vázat vápník u dvou bílkovin s názvem Matrix GLA protein a osteokalcin, které pomáhají vytvářet a udržovat kosti.

Zajímavé je, že existuje docela dost důkazů z kontrolovaných studií, kde K2 má hlavní přínos pro zdraví kostí. 3-letá studie u 244 žen po menopauze zjistila, že ty, které užívaly doplňky s vitamínem K2, měly mnohem pomalejší pokles hustoty kostí v souvislosti s věkem. Pouze jeden ze 13 pokusů neprokázal významné zlepšení.

Sedm ze zkoušek, které vykázaly zlomeniny a zjistily, že vitamín K2 snižuje riziko zlomenin páteře o 60%, riziko zlomenin kyčle o 77% a riziko ostatních zlomenin o 81%.  V souladu s těmito zjištěními, Japonci oficiálně doporučili doplňky vitamínu K pro prevenci a léčbu osteoporózy. 

Nicméně, někteří vědci nejsou zcela přesvědčeni o vlivu vitamínu K2 na lidský organismus. Dvě velké následující studie došly k závěru, že není dostatek důkazů pro doporučení doplňků s vitamínem K za tímto účelem.

V příštím, závěrečném díle vás seznámím s dalšími dvěma důležitými vlastnostmi vitamínu K2 a hlavně uvedu všechny jeho přirozené zdroje v potravě (nápovědou vám můžou být obrázky v tomto textu ;-)

Kategorie: 
Obrázek uživatele Martin Novotný

O autorovi

"Duchovní otec" projektu, bio-hacker2, gastronaut, nutrarián, zdravotní detektiv, infovor, blázen do fitness/OCR.

„Starejte se dobře o své tělo. Je to jediné místo, ve kterém musíte žít.“ Jim Rohn