Jak to chodí v našem zdravotnictví...

 

Včera jsem se podívala po nějaké době do své dlouhá léta oblíbené knížky Křížovka života. Je v ní spousta šikovných rad a informací, ke kterým se ráda vracím. Knížku už mám neuvěřitelných 25 let, ale vyšla od té doby znova v doplněném vydání, i když ne za tehdejších 33,- Kč :-) 

V části, kde se píše o “Kompasu života” (viz foto), jsem našla část, která mnohé vysvětluje. Resp. vysvětluje, jak to chodí, pokud jde člověk s odevzdaností a důvěrou s nějakým zdravotním problémem ke svému klasickému lékaři. 

 


Na vysvětlenou doplním, že uvedený “Kompas života” vychází z tradiční čínské medicíny (TČM), která ze vztahů a propojení jednotlivých orgánů vychází při odstraňování různých zdravotních obtíží. Těžko daným propojením laik zcela porozumí, ale faktem je, že tento postup funguje v TČM tisíciletí. Tato růžice je schématem energetického programu organismu, schématem vztahů mezi dynamikou přírody a dynamikou lidského organismu. Šipky znázorňují, jak se podle TČM orgány navzájem ovlivňují v kladném i v záporném slova smyslu. Celé naše tělo je propojeno. Růžice v  podstatě ukazuje, že “vše souvisí se vším”.

Cílem mého příspěvku není detailnější popis celé růžice. Ráda bych citovala ze zmíněné knížky postup, který je uplatňován ve zdravotnictví při použití klasické západní medicíny. 

“… Vidíme lidi, o nichž říkáme, že jsou “polezlí chorobami”. Takovou prolezlost si můžeme způsobit i my sami. Prudce odstřelíme orgán, který se jeví být nemocným, léčivy těžkého kalibru. Tím v něm vyprovokujeme vznik patologické energie, která nepříznivě ovlivňuje orgán další. Protože neznáme důvod selhání dalšího orgánu, označíme tohoto člověka za prolezlého nemocemi. Uveďme si ilustrativní, trochu nadnesený, ale přece jen z části pravdivý případ.
Pacient je postižen srdečními obtížemi. Jeho srdce je intenzivně léčeno pomocí chemicky připravených činných léčiv. Naruší se tím proud energie a za určitý čas se dostaví dechové potíže, zácpy nebo průjmy. Na tyto potíže nasadíme další léčbu, projímadla na zácpu nebo zastavíme průjmy. Ale s tímto problémem se úspěšně vypořádáme. Uplynou měsíce a objeví se jaterní a žlučníkové obtíže. Pro naši vědu je to maličkost a člověka zbavíme nepříjemných problémů. Možná že nás překvapí nechutenství a bledost. Že by slabý žaludek a narušená krvetvorba? Ale i na ni máme prostředky. Něco ubereme, něco přidáme. To, že člověk začíná mít močové potíže, záněty a jiné problémy, již nedáváme vůbec do souvislosti s předchozím. Máme přece antibiotika a chemoterapeutika, která věc spraví. Pokud se ovšemneozve další srdeční záchvat, tentokrát o mnoho vážnější. Harmonie energie je rozházena, rozmetána velkorážným střelivem. Samozřejmě že vše v nejlepším úmyslu pacienta vyléčit. Léčení jednoho orgánu se neobejde bez toho, že bychom nezpůsobili změny i v orgánu druhém. S tím bychom měli tak trochu počítat. Tradiční orientální lékař by chvíli podumal a vyšetřil by v tomto případě párový orgán k srdci, to je tenké střevo. Předepsal by dietu vyhovující tenkému střevu, předepsal by bodovou masáž, snad podle tíže onemocnění by předepsal i drogy nebo akupunkturu. Vše v zájmu toho, aby disharmonickou energii uvedl zpět do její původní rovnováhy. Proto také orientální medicína ve své praxi léčila často sousední nebo následující orgán a ne vždy orgán nemocný, protože znala veškeré souvislosti. Je lépe jít na věci někdy oklikou než přímo útokem. V takovém případě se injekce, prášky a další umělé prostředky mohou stát začátkem začarovaného kruhu. Do takových kruhů může být vtahováno stále víc a víc lidí. Znalost tohoto schématu komplikovaných vztahů mezi orgány může pomoci každému z nás. S organismem musíme nakládat jako s celkem a nikoliv jeden orgán léčit a druhý ničit.”

 

Je snad nyní nad slunce jasné, co jsem vám všem dnešním příspěvkem chtěla říci. Ano, naše zdravotnictví většinou neuplatňuje nesprávnější postup léčení. Všimněte si sami, kolik máte kolem sebe lidí (často i mladých), kteří berou léky na nějaký zdravotní problém a zároveň užívají léky na vedlejší účinky těchto léků. Jak nyní chápete, důvodem je neznalost či často ignorance západní medicíny uvedeného propojení našich orgánů. Při nejlepší dobré vůli pak není současná medicína schopná dlouhodobě skutečně uzdravit naše těla. Máte-li kolem sebe kvalitního lékaře používajícího různé alternativní postupy léčení, neváhejte a navštivte ho. Jedna informativní návštěva vám neublíží a sami uvidíte rozdíl nejen v přístupu k vám ale i ve výsledku. Pokud máte pochybnosti, co do takových alternativních postupů léčení patří, napište nám. Přeji hodně zdraví! 

 

Zdroj: Josef Jonáš: Křížovka života (Eminent, 2001)

 

 Kupte na Kosmas.cz

 Kupte na Martinus.sk 

 

 

Kategorie: 
Obrázek uživatele Veronika Novotná

O autorovi

Výživová poradkyně se zaměřením na výživové i zdravotní potíže u dětí, dospělých i seniorů. 

"Nechť strava je tvojí medicínou." Hippokratés