Nejzdravější tuk planety?

V posledních letech se pohled na různé druhy tuků výrazně změnil. Byl to především důsledek nízkotučné mánie, která začala v USA a přenesla se bohužel i do našich krajů. A tak se nyní můžeme podívat zcela jinak i na máslo.

Máslo je podle všeho jedním z nejzdravějších tuků planety. Není to jen hromada žlutě zbarveného tuku, ale obsahuje mnoho důležitých živin, z nichž některé mají silné biologické účinky. Ovšem závisí to na druhu másla a obsahu těchto živin, jejichž množství se velmi liší v závislosti na tom, co krávy jedly.

Máslo od krav volně se pasoucích ("grass-fed cows") je hlavním zdrojem živin pro zdravé srdce. Máslo je v podstatě mléčný tuk, který je velmi komplexní. Obsahuje 400 různých mastných kyselin a významné množství vitaminů rozpustných v tucích.

Mastné kyseliny jsou více než jen zdroj energie - některé z nich mají potenciál být biologicky aktivní. Jak se ukazuje, mnoho z mastných kyselin v másle může nějakým způsobem ovlivnit naši fyziologii a biochemii, což přináší různá zdravotní pozitiva.

Sem patří mastná kyselina CLA (konjugovaná kyselina linolová), která je známá jako potravinový doplněk podporující ztrátu tuku. Studie zároveň ukazují, že může znamenat velmi silné přínosy na zdraví. 

 

Máslo od krav volně se pasoucích obsahuje:

  • 5x více mastné kyseliny CLA
  • více Omega-3 mastných kyselin  
  • více vitaminu K2

než máslo od krav živících se obilninami (tedy chované v kravínech).

 

Jak je patrné, máslo od krav volně se pasoucích a živících se trávou je o mnoho zdravější a má více živin

 

Neexistuje žádná souvislost mezi spotřebou nasycených tuků a srdečními chorobami.

 

Je obsah saturovaných tuků v másle opravdu problém?

Máslo bylo v minulosti považováno za nezdravé, protože obsahuje saturované tuky. Nicméně toto není v současnosti již platný argument proti konzumaci másla, protože mýtus o negativním vlivu nasycených tuků byl v posledních letech zcela vyvrácen

Dvě rozsáhlé přezkoumávající studie, publikované v roce 2010 a 2014, zahrnovaly stovky tisíc lidí. Tyto studie jasně prokázaly, že neexistuje žádná souvislost mezi spotřebou nasycených tuků a srdečními chorobami. Studie ukazují, že lidé, kteří jedí máslo od volně se pasoucích krav mají nižší riziko srdečních onemocnění.

Souvislost mezi spotřebou plnotučného mléka, mléčných výrobků a srdečními onemocněními podle všeho závisí na zemi, ve které se studie provádí. V zemích, kde jsou krávy převážně volně chované, lidé, kteří jedí nejvíce másla, mají výrazně snížené riziko srdečních onemocnění. 

Působivá studie, vztahující se k tomuto tématu, byla publikována v časopise American Journal of Clinical Nutrition v roce 2010: Konjugovaná kyselina linolová v tukové tkáni a rizika infarktu myokardu. 
Tato studie se zaměřila na hladiny CLA v tukové tkáni u 1813  pacientů, kteří prodělali srdeční ataku, a na 1813 lidí, kteří infarkt neprodělali. Hladiny těchto mastných kyselin jsou velmi spolehlivý ukazatel příjmu mastných mléčných výrobků. Tato studie proběhla v Kostarice, kde jsou krávy chovány volně na pastvě (grass-fed cows).
Subjekty byly rozděleny do 5 skupin, od nejnižších po nejvyšší, s ohledem na jejich hladiny CLA. Výsledky byly skutečně pozoruhodné:

Jak je možné vidět, čím více plnotučných mléčných produktů (jako máslo) lidé jedli, tím nižší bylo riziko srdečního infarktu. Ve skutečnosti lidé, kteří jedli takových produktů nejvíce, bylo o 49% méně pravděpodobné, že dostanou srdeční infarkt, oproti těm, kteří jedli stejných produktů nejméně.
Nicméně je třeba mít na paměti, že se jednalo o případovou kontrolovanou studii, což je druh pozorovací studie. Tyto typy studií nemohou prokázat příčinu. Tato studie tedy ukazuje, že lidé, kteří jedli více mléčných produktů od volně chovaných krav, mají menší riziko srdečních onemocnění, ale to nedokazuje, že mléčný tuk způsobil snížení rizika.

Přinejmenším nás ale studie ujistila, že máslo by nemělo být považováno za hrozbu tak, jak tomu bylo donedávna. 

Spousta dalších studií ukázala podobné výsledky.

Další studie z Austrálie ukázala, že lidé, kteří jedli nejvíce plnotučné mléčné produkty,  měli o 69% nižší riziko srdečních onemocnění než lidé, kteří jich jedli nejméně. 

Několik dalších studií v evropských zemích, kde jsou krávy volně chované, ukázalo spojení mezi sníženým rizikem infarktu a mozkové mrtvice.

Přestože bylo máslo v minulosti démonizováno, skutečné “grass-fed” máslo je jedním z nejzdravějších tuků na planetě

Zdrojecowatch.com

Kategorie: 
Obrázek uživatele Veronika Novotná

O autorovi

Výživová poradkyně se zaměřením na výživové i zdravotní potíže u dětí, dospělých i seniorů. 

"Nechť strava je tvojí medicínou." Hippokratés