Petice proti vakcínám v USA

Včera, 3.3.2015, jsme zaznamenali na stránkách Natural News informaci od Mika Adamse, známého jako Health Ranger, která je velmi aktuální svým obsahem i u nás. Dovolím si to důležité z příspěvku přeložit pro všechny, které zajímá, jak se k danému tématu staví lidé v Americe. 

 

Svobodu milující Američané překonávají úmyslnou cenzuru a útlak Bílého domu dosažením 100.000 podpisů na petici o lékařské volbě

 

Přes extrémní úsilí Bílého domu cenzurovat a zlikvidovat petici prosazující ukončení nátlaku oficiálních lékařských autorit na povinnou vakcinaci, dosáhla dnes svobodná zdravotní komunita ohromujícího vítězství dosažením 100.000 podpisů - viz WhiteHouse.gov petition. Konečný nárůst 15.000 registrací přišel dnes, a to především z řad čtenářů Natural News a obhájců svobody zdraví. Ti také donutili Jimmyho Kimmela, aby veřejně reagoval na své dřívější prohlášení, v němž uvádí, že je směšné, aby odpůrci očkování používali jako argument postižené děti, jejichž mozek byl trvale poškozen vakcínami.

Přes veškeré úsilí farmaceutického průmyslu ovládajícího rozhodnutí Bílého domu i úsilí veřejných médií znevažovat, slovně napadat a zastrašovat Američany, kteří věří v základní lidská práva a lékařskou volbu, rostoucí počet lidí na celém světě dává najevo svůj nesouhlas s nátlakem vlád zasahovat do jejich zdraví. 

Američané věří ve VOLBU nikoli v lékařskou tyranii a v důsledku přívalu petičních podpisů na petici WhiteHouse.gov, dokonce i přes výskyt stránky zcela dehonestující petici, stále není možné zastavit vlnu amerických hlasů požadujících jejich právo na lékařskou volbu.

 

Podvody s “vědeckými” informacemi o vakcínách se pod tíhou skutečnosti postupně objasňují. 

Zástupci agresivního průmyslu s očkovacími látkami - který je ovlivňován “vědci” - otevřeně vyzvali k zatčení a uvěznění odpůrců očkování. Naštěstí se jim nepodařilo potlačit zmíněnou petici.

Potlačování je základní taktika výrobce vakcín a CDC (Centrum pro kontrolu nemocí):

  • potlačení informátorů z řad CDC, kteří upozorňují na podvody ve výzkumu
  • potlačení informátorů z řad “Big Pharma” (neoficiální označení pro velké farmaceutické firmy), kteří přinášejí na veřejnost kompletní vědecké podvody ze strany výrobců očkovacích látek
  • potlačení pravdy o vedlejších účincích očkovacích látek
  • a systematické potlačování spravedlivých procesů pro rodiny dětí, které byly zraněné, zmrzačené nebo dokonce zabité vakcínami

Veškerý průmysl s vakcínami dnes existuje jen díky organizovanému potlačování pravdy… A toto potlačování se hroutí kvůli pravdivě vypovídajím webovým stránkám jako jsou NaturalNews.com, HealthImpactNews.com, GreenMedInfo.com, TruthStreamMedia.com, InfoWars.com, NoMoreFakeNews.com a mnoho dalších. Dokonce ani vzájemným úsilím Facebooku a Googlu systematicky potlačovat pravdivě informující stránky se nepodařilo zastavit popularitu nezávislých stránek, které se ptají inteligentními otázkami a zpochybňují status quo (což bývalo úkolem celostátně vydávaného tisku, ale teď tuto roli ve společnosti zdělila alternativní média).

Alternativní sociální sítě jako Seen.is nebo Diaspora.com zvyšují rychle svoji popularitu. Pravdivě vypovídající stránky jako TruthWiki.org se stoupající oblibou rozšiřují svůj obsah. 

Fanatici očkovacích vakcín se však přesto zoufale snaží, aby se lidé poddali jejich toxickým injekcím. Podvodní posluhovači “vědy”, kteří prosazují nátlak lékařských zásahů a věznění lidí, jenž nesouhlasí s lékařským diktátem “Big Pharmy”, se zoufale snaží udržet nadvládu a kontrolu nad přesvědčením té samé veřejnosti, která si nyní uvědomuje, že většina “vědy” roku 2015 je podvodná firemní věda a nejedná se ve skutečnosti vůbec o vědu. 

Nedávný on-line průzkum deníku USA Today ukázal, že 92% Američanů odmítají pod nátlakem přijmout obecně publikovanou filozofii potřeby očkovacích látek a nucené vládní lékařské zásahy do soukromí osob. Veřejnost nesmírně věří v základní lidské právo lékařské volby a žádné slovní napadání, bigotnost a hrozby fanatiků prosazujících vakcíny nezmění myšlení lidí.

Doba se mění. Klamání veřejnosti, že vakcíny jsou “bezpečné a efektivní”, se každým dnem hroutí. Každá propagandistická kampaň podpořená korupcí veřejných médií a jeho zástupci z řad “vědců-odborníků” probouzí další procento populace, aby se měla na pozoru před lékařskou tyranií, kterou se “Big Pharma” zoufale snaží tlačit na Ameriku.

Skutečná pravda nemůže být cenzurována:

  • Vakcíny prokazatelně zraňují, mrzačí a zabíjejí děti.
  • Vakcíny by mohly být vyráběny bezpečněji při odstranění toxických složek, ale průmysl s očkovacími látkami odmítl toto udělat. Proč tomu tak je?
  • Vakcíny často nefungují. Mnoho onemocnění se přihodí i již očkovaným dětem. 
  • Jakýkoli systém medicíny, který upírá jednotlivcům jejich lidské právo na lékařskou volbu, není systém medicíny, ale jde spíše o systematické chemické zneužívání dětí.

Americká lékařská asociace ve vlastním Etickém kodexu stanoví, že lékařské zákroky musí být aplikovány s “informovaným souhlasem” pacienta. Vakcíny přitom porušují každý důležitý pilíř lékařské etiky a pouze vedou k veřejné ztrátě důvěry k celému lékařskému povolání. Všechny sdělovací prostředky, “vědci”, odborníci, veřejné orgány a společnosti, které nerespektují základní lidskou svobodu lékařské volby rychle ztrácí důvěryhodnost a důvěru veřejnosti.

Zde na Natural News, bojujeme za všeobecná lidská práva a pokud jde o tyto základní práva, stojíme pevně na straně pravdy, sociální spravedlnosti, lidské důstojnosti a zajištění plného souladu s vůdci občanských práv jako je Gandhi.
 

Možná je celý článek trochu ostřejší, než jsme zvyklí v Čechách. Zřejmě je však na základě zkušeností taková otevřenost v Americe nutná. Jakési možnosti ovlivňovat zákony, které tak trochu "smrdí", ale Američané mají. Peticí, pod kterou je alespoň 100.000 podpisů, se musí zabývat Bílý dům, resp. vláda v čele s prezidentem, s tím, že musí zveřejnit svoje oficiální stanovisko. V případě, že není nasbíráno dostatečné množství podpisů, může prezident i vláda dělat "mrtvého brouka". 

Představme si, co by to znamenalo v naší republice. Bereme v úvahu cca 318 mil. obyvatel USA vs. cca 11 mil. obyvatel ČR,  což znamená 100.000 vs. 3.500. Zvážíme-li možnost takové nucené reakce od našeho prezidenta a vlády, stačila by petice s protinázorem s 3.500 podpisy, abychom mohli vyžadovat otevřenou a smysluplnou reakci. Nu, ještě si na takovou možnost musíme počkat. Zároveň však není nutné "sedět s rukama v klíně" - příští týden v pondělí 9.3. 2015 se před sídlem MZdr ČR na Palackého náměstí  v Praze koná demonstrace proti ukotvení povinného očkování do zákona a udržení této "výsady" jako volby každého z nás - více pozvánka, kterou dnes zveřejníme.

Zdroj: naturalnews.com
 

Kategorie: 
Obrázek uživatele Veronika Novotná

O autorovi

Výživová poradkyně se zaměřením na výživové i zdravotní potíže u dětí, dospělých i seniorů. 

"Nechť strava je tvojí medicínou." Hippokratés