​Povinné očkování: reakce na článek Jiřího X. Doležala

Včera jsme díky vzájemné spolupráci s paní profesorkou Struneckou obdrželi reakci na článek J.X.Doležala, kterou sestavila společně s dalšími dvěma autory. Nemůžeme sice postihnout tolik čtenářů jako časopis Reflex, kde J.X.Doležal působí, ale právě proto považujeme za nutné dát níže uvedenou reakci skutečných odborníků k dispozici na naše stránky. Je tristní, že je něco tak útočného a nepodloženého je publikované v týdeníku, jehož náklad se blíží 60.000 výtisků. Ovšem v honbě za zvýšením prodejnosti je zřejmě možné cokoli… Doporučujeme článek přečíst, ať už vás téma povinného očkování zajímá či nikoli. Je dobré mít informace z obou stran. Jak je naším zvykem, dovolíme si v textu zvýraznit některé části, i když v původním článku se zvýraznění neobjevuje. 

 

Do mediální smršti, kterou vyvolalo rozhodnutí Ústavního soudu o očkování dne 23. 2. 2015, cítil zjevně zcela nutkavou potřebu zasáhnout svým „kvalifikovaným“ pohledem i publicista, kuřák marihuany a nositel titulu Mediální mrdka 2005 (citováno z jeho profilu) – Jiří X. Doležal. Jeho výrazy, kterými nazývá matky dětí, jejichž děti byly postižené následky očkování je nám proti mysli opakovat, avšak nikdy bychom si ani nepomysleli, že něco takového může otisknout časopis pro širokou čtenářskou obec. Nemůžeme však nechat bez povšimnutí jeho hodnocení situace v oblasti očkování, protože co věta, to důkaz, že neví, o čem píše. Děkuje dokonce Bohu za to, že ústavní soud (podle jeho domněnek) patrně sdílel stejné argumenty jako on a nevyhověl „nedepilovaným biomatkám s vytřeštěnýma očima“, které požadovaly, aby do jejich dětí lékaři nepíchali jehlou. Během naší dlouholeté praxe jsme se přesvědčili, že rodiče (tedy i otcové) dětí, které byly postižené očkováním, mají často mnohem podrobnější informace o vakcínách, než jejich pediatři.

Hned první Doležalovy údaje o nežádoucích účincích (NÚ) vakcín u jednoho z desetitisíce dětí, lze snadno vyvrátit přečtením příbalových letáků. Ale i když můžou vážné NÚ, jako je smrt nebo doživotní invalidita, postihnout jedno z desetitisíce dětí, co kdyby to bylo zrovna vaše dítě? Jedním z vážných NÚ očkování je encefalitický pláč, který signalizuje otok a zánět mozku. Výrobci vakcíny Infanrix hexa uvádějí, že neobvyklý pláč, tedy ječivý, ostrý a neutišitelný pláč, který trvá několik hodin i dní, se může vyskytnout u více než jedné z deseti dávek vakcíny, tedy minimálně u každého desátého dítěte. Tuto vakcínu dostane kojenec ve dvou měsících, potom ve 3. a opakovaně ve 4. měsíci a ještě k 1. narozeninám. Právě tato hexavakcína je kritizována například i proto, že obsahuje antigeny proti hepatitidě B, která, jak jistě J. X. Doležal ví, se přenáší infikovanými jehlami nebo nechráněným pohlavním stykem. Dokonce i odborný tým pracovníků SZÚ toto očkování na základě zevrubné analýzy kojencům nedoporučil, avšak jiní odborníci ho zavedli jako povinné. Pokud by kojeneček dostal k této povinné vakcíně ještě doporučované vakcíny proti pneumokokům a rotavirům, dostane se do jeho tělíčka dvěma vpichy jehlou na 30 antigenů ve směsi hliníku, formaldehydu, glutamátu a dalších prokazatelně toxických látek. Pokud by snad Doležala zajímal názor našich předních autorit v očkování, prof. Prymuly a prof. Chlíbka proč neočkovat proti pneumokokům, může se s detaily tohoto zdůvodnění seznámit na jejich prezentacích.

Kojenci tak dostávají opakovaně do svých tělíček při každém z uvedených očkování 264 µg hliníku. Dospělý člověk dostane při očkování proti hepatitidě B 7, 1 µg hliníku a je popsáno, že tato dávka dokáže u dospělého vyvolat stav, který označujeme jako ASIA (autoimunitní zánětlivý syndrom), případně makrofágovou myofascitidu. Kdo může s určitostí tvrdit, že kojencům tyto opakované dávky neurotoxického hliníku neškodí? Proč asi byla hexavakcína zakázána v Itálii a proč se u nás nesmí informovat o jejích NÚ

Doležal straší, že se vrací tuberkulóza, ale patrně nemaje děti zjevně neví, že očkování proti tuberkulóze bylo z našeho očkovacího kalendáře odstraněno právě kvůli příliš velkému počtu NÚ. Jak nám v osobní korespondenci napsal významný český pediatr prof. Jan Janda: „A právě pediatři se snažili několik let omezit očkování proti TBC, protože NÚ vakcíny nebyly vyváženy benefitem očkovací látky!“  

Je také zjevné, že se nenamáhal přečíst si práci Andrewa Wakefielda s 12 spoluautory publikovanou v Lancetu (1998). Díky novináři a členovi skupiny skeptiků Brianu Deerovi je tato publikace dostupná široké veřejnosti na internetu. V ní totiž Wakefield nenapsal, že v důsledku očkování MMR se vyvíjí autismus, pokud tam takovou větu najdete, můžete ji zveřejnit. Nebylo to zásluhou „biomatek“, ale zastánců a propagátorů očkování, že byl Wakefield obžalován a Doležal si již nepřečetl, že jeho spoluautor a vedoucí týmu byl později zproštěn obžaloby. Brian Deer byl usvědčen z podvodu a neznalosti a patřil zřejmě do stejné skupiny autorů, jako Doležal. Na veřejnost se dostal korupční skandál uvnitř CDC10. Jeho hlavním protagonistou byl dánský psychiatr Dr. Paul Thorsen, který vedl rozsáhlý výzkum incidence autismu v Dánsku. Vyšly najevo nejenom jeho daňové podvody a defraudace milionů dolarů přidělovaných na granty, avšak důležité bylo zjištění a veřejné přiznání, že studie o vztahu thimerosalu z vakcín a autismu byla založena na zfalšovaných datech, stejně jako řada dalších prací o autismu Thorsenovy skupiny publikovaných v časopisech Journal of the American Medical Association, the American Journal of Preventive Medicine, the American Academy of Pediatrics, the New England Journal of Medicine a jiných. A právě o tyto práce opíraly svoji argumentaci instituce, jako jsou CDC, FDA i WHO, a tyto výzkumy financovaly. Americký soud také potichu potvrdil, že vakcína MMR může způsobovat autismus. A co víc, na veřejnost se dostaly utajované informace, podle kterých CDC, pediatři, vláda US a výrobci vakcín Merck i GSK věděli a připouštěli, že MMR vakcína způsobuje autismus. To nejsou konspirační teorie, to jsou fakta a z míst nejvyšších zdravotnických autorit. 
Ostatně, máte-li zájem si poslechnout samotného Wakefielda, rozhovor s ním zrealizoval Marián Fillo a další pokračování můžete poslouchat ve čtvrtek 26. února15.

Jak je vidět, „argumenty, že ten výzkum byl zfalšovanej“, neplatí ani na Jiřího X. Doležala. Je nám líto, že ÚS ČR nedovolil žádnou diskusi nejenom biomatek, kterým není lhostejná zodpovědnost za zdraví svých dětí, ale ani odborníků a vůbec nevzal v úvahu, že pod petici proti represivnímu přístupu státu v otázce očkování se podepsalo více než 10 000 občanů ČR, kterým není lhostejný zdravý vývoj dalších generací a demokracie v našem státě. 

A pokud byste si chtěl přečíst něco o očkování, než k němu budete zase zaujímat svůj zasvěcený postoj, přečtěte si knížku A. Strunecké Varovné signály očkování a e-knihu o autismu Cellular and Molecular Biology of Autism Spectrum Disorders, abyste viděl, že o autismu ledascos víme, na rozdíl od vás. Můžete se pro pobavení (jak jinak ve Vašem případě) podívat na osudy rodin, postižených očkováním, např. ve filmu Vyšší dobro (The Greater Good), nebo si na internetu najít osudy matek, které o svoje dítě přišly. Můžete se také podívat na fotografie (z nichž mnohé pocházejí z archivu CDC) dokumentující, jak vypadají NÚ vakcín. 
 

V ČR jsme měli velice dobrý a kvalifikovaný systém očkování a je třeba přiznat, že díky němu se od roku 2000 u nás prakticky nevyskytují dříve běžné dětské nemoci. Bohužel, s vývojem moderních vakcín se objevují nové a dříve nepoznané důsledky v podobě cizích virů a fragmentů DNA i v důsledku kombinace vakcín. Tabulka se seznamem přídatných látek ve vakcínách používaných v USA obsahuje 77 názvů chemických látek. O možných NÚ vakcinace se u nás v ambulancích pediatrů nemluvilo a není to vítané ani dnes. Profesor Boyd Haley z univerzity v Kentucky, který svědčil před Kongresem USA i v Pentagonu o škodlivosti přídatných látek ve vakcínách napsal: „Kdybyste smíchali rtuť, fosfát hlinitý, sulfát amonný a formaldehyd s viry, dali to do injekční stříkačky a píchli do vašeho dítěte, pošlou vás do vězení. Proč je to tedy legální pro doktory? A proč jim to dovolujeme?“ Proč nejsme ochotni poučit se ze zkušeností USA, které zápasí s epidemiemi autismu, dětského diabetu, alergiemi, ale i černého kašle a spalniček a to přesto (nebo právě proto), že jejich děti dostávají největší počet vakcín ze všech států světa? 

Byl jste Vy sám očkován proti tetanu a pneumokokovým infekcím a očkujete se každoročně proti chřipce? Ve Vašem věku to vakcinologové vřele doporučují. Jestliže vezmete pětikilové dítě a dáte mu tři injekce v jednom dni, je to jako kdybyste dali 60kilové osobě 36 vakcín najednou. Byl byste ochoten nechat si v měsíčních odstupech píchnout 4× za sebou 12 hexavakcín, 12 pneumokokových vakcín a k tomu spolknout 12 slaďoučkých vakcín proti průjmu? A pak ještě za půl roku vyzkoušet na svém těle 12 vakcín MMR? Jste rozený experimentátor, ukažte svoji odvahu a dokažte „nedepilovaným biomatkám“, že to s Vámi nic neudělá – jistě nebudete plakat celé noci, nebudete vypadat jako postižené děti, ani nedostanete Aspergra či Alzheimera. A můžete se k tomu dát depilovat, když vám na tom tak záleží.

Dokážeme pochopit, že J. X. Doležal vynáší soudy o věcech, kterým nerozumí, je to jeho přirozená potřeba. Nedokážeme pochopit, proč mnozí chytří a vzdělaní muži v našem státě tvrdošíjně popírají poznatky biomedicíny a klinického výzkumu a rozhodli se nutit rodiče i lékaře k bezpodmínečnému aplikování skrytých biologických bomb, které poškozují naše děti. Poškození vakcínami může být totiž v budoucnu větší než cokoliv, co jsme dosud viděli. 

Proč náhle změnil i prof. Chlíbek svůj názor? Vždyť před lety sám řekl: „Očkování by v České republice v budoucnu mohlo být zcela dobrovolné, záleželo by tak jen na rodičích, jaké vakcíny by svým dětem nechali podat…Opravdu si myslím, že vývoj půjde touto cestou. Spoléhám v tomto na komunikaci mezi dětskými lékaři a rodiči, kteří budou po vzájemné diskusi rozhodovat.“ (22. 09. 2011 idnes).

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.
Mgr. Hanka Synková, publicistka, která má s očkováním dvě negativní zkušenosti z vlastní rodiny a další už nehodlá zažít
Ing. Marian Fillo, Sloboda v očkovaní - necenzurované informácie o očkovaní http://www.slobodaVockovani.sk
 

Článek včetně zdrojů naleznete zde.

 

Anna Strunecká: Varovné signály očkování (Almi, 2012)

Kategorie: 
Obrázek uživatele Veronika Novotná

O autorovi

Výživová poradkyně se zaměřením na výživové i zdravotní potíže u dětí, dospělých i seniorů. 

"Nechť strava je tvojí medicínou." Hippokratés

Komentáře

Obrázek uživatele Martin Novotný

Martin Novotný

Zdravím Michale, souhlasím s tím, že pro rodiče (jimiž jsme) je to rozhodnutí těžké. A to rozhodnutí by mělo být právě na rodičích, nikoliv na státu. Stát totiž za jakékoliv komplikace odmítá převzít zodpovědnost!!! Jestliže oficiální autority tvrdí, že očkování je bezpečné, pak proč??? Co se týká pánů ze Sysifosu, nepřikládám JEJICH názoru jakýkoliv význam. A to hned z několika důvodů:

  • nulová sebereflexe - i když se následně, po jejich kritice, objeví vědecké důkazy toho, že Ti, které kritizovali, měli pravdu - NIKDY se prozatím NEOMLUVILI a nepravili svůj názor
  • nepřicházejí s alternativami - jen kritizují, ale sami s ALTERNATIVNÍM vysvětlením, proč byl např. u očkovaných dětí s prvotní alergickou reakcí diagnostikován autismus, NEPŘICHÁZEJÍ
  • osobní averze - pokud se na někoho zaměří, cokoliv ten člověk řekne, následně rozporují - jak profesorka Strunecká na jedné přednášce řekla, pokládá jejich "ocenění" bludný balvan za poctu
  • opouštějí od principu neexistence empirických dat potvrzujících to, co jimi kritizovaní jedinci tvrdí - to jde ruku v ruce s předchozím bodem - v případě problematiky očkování je to nedávná aféra americké vlády, která se snažila ututlat výše zmiňovanou studii spojující očkování a autismus, popř. hromadné onemocnění chřipkou osazenstva celé U.S. letadlové lodi (po jejich proočkování)
  • náš web se věnuje zdravému životnímu stylu a zdraví jako takovému a zástupci Sysifosu jsou všechno jiné, než zdraví jedinci - pár z nich jsem měl tu čest vidět osobně, popř. v TV vystoupeních a jejich vzhled a často ani stav jejich fyzické schránky na první pohled nenasvědčuje tomu, že by je někdo oslovil s možností zapózovat  na obálku "Health & Fitness" magazínu... 

Podtrženo, sečteno - ano, vítáme protinázory. Myslíme si ale, že díky otevřeně komunikovanému názoru pana Šťastného z ODS, že stát má právo omezit svobodu občanů a tím pádem výrazné podpoře zastánců povinného očkování ve veškerých masových médiích, by měl být právě internet využit jako platforma pro druhou stranu. Rozhodnutí by MĚLO zůstat na rodičích - stát od JAKÝCHKOLIV komplikací po vynuceném očkování dává ruce pryč, takže následky v obou případech (očkovat a následně žít s tím, že jsme své dítě natrvalo handikapovali nebo zaplatit pokutu za neproočkování) si tak jako tak poneseme sami!!!  

"Duchovní otec" projektu, bio-hacker2, gastronaut, nutrarián, zdravotní detektiv, infovor, blázen do fitness/OCR.

„Starejte se dobře o své tělo. Je to jediné místo, ve kterém musíte žít.“ Jim Rohn

Obrázek uživatele Veronika Novotná

Veronika Novotná

Jako matka bych dodala, že vlastně díky věku našich synů nemusíme řešit dilema, zda očkovat či nikoliv. K daným informacím jsme se dostali až poměrně nedávno. Zaráží mě ale, proč je v naší zemi o tolik jiná situace než v západních zemích. 
Abychom doplnili informační spektrum pro rodiče, které musí tuto otázku řešit, vložili jsme ke svému článku o očkování (http://vyvazenezdravi.cz/povinne-ockovani-nenechte-za-sebe-rozhodovat ) videa odborníků-lékařů, kteří mají zkušenosti ze své praxe, o rizicích se nebojí mluvit otevřeně a tématu i profesně rozumí. Pokud se mi vyjádří lékař, který má zcela jinou specializaci, že po prostudování nějakých studií má názor na očkování jasný, není to pro mě relevantní. Ovšem názor lékaře, kterému prošly rukama stovky dětských pacientů, u kterých měl sám možnost sledovat jejich reakce na povinné očkování, pro mě osobně znamená daleko víc než jakákoliv studie očkování podporující. 

Výživová poradkyně se zaměřením na výživové i zdravotní potíže u dětí, dospělých i seniorů. 

"Nechť strava je tvojí medicínou." Hippokratés