hořčice

Zdvihejte činky, jezte hořčici a nabírejte svalovou hmotu!

Závěry nového výzkumu zveřejněné v FASEB Journalu popisují anabolický efekt, zvýšení apetitu, nárůst svalové hmoty za současného zvýšení množství a velikosti nových svalových vlákem při podávání homobrassinolidu, nacházejícího se v hořčici.

Kategorie: