Účinné látky ve stařeném česneku pro zdraví srdce

Pokud byste hledali pouze JEDEN doplněk pro zdraví srdce, bude to právě česnek.

S dlouhou historií používání česneku jako tradiční medicíny jsou zdravotní přínosy česneku dobře známy jak léčitelům, tak odborníkům na zdraví. Předpokládá se, že sám Hippokrates předepisoval česnek mimo jiné na nemoci, jako jsou paraziti, zažívací problémy a únava.

V moderní době se studie na téma terapeutického použití česneku zaměřují na širokou škálu zdravotních problémů, včetně zánětů, vysokého krevního tlaku, cukrovky, bakteriálních infekcí a rakoviny a výsledky s přibývajícími důkazy podporují to, co naši předci věděli již dávno.

 

Silné zdravotní účinky česneku

Tradiční léčitelé již dávno vědí, co věda nyní dokládá prostřednictvím detailních klinických studií - česnek má silné léčivé vlastnosti. Studie z roku 2020 o účincích látek ve stařeném česneku na aterosklerózu neboli kornatění tepen se snažila vyhodnotit, zda tato silná forma česneku může ovlivnit kalcifikaci koronárních tepen. [1] Jinými slovy, může být česnek účinnou terapií, která pomáhá předcházet této srdeční chorobě? Odpověď vás možná překvapí.

Kardiovaskulární onemocnění (CVD) zabije každý rok 17,9 milionu lidí a je celosvětově nejčastější příčinou úmrtí. [2] Výzkumníci ze švédské univerzity Skåne přijali 104 pacientů vykazujících časné známky kalcifikace koronárních tepen (CAC) pro zařazení do dvojitého slepé klinické studie o účincích látek ve stařeném česneku na progresi srdečních onemocnění.

 

Účinky látek stařeného česneku proti plaku

Výzkumníci se snažili vyvinout prediktivní model pro identifikaci pacientů, jejichž srdeční onemocnění a progrese systolického krevního tlaku by měly prospěch z konzumace látek obsažených ve stařeného česneku (AGE).

Poté, co zobrazovací vyšetření srdce potvrdilo přítomnost raného stadia CAC, byli účastníci randomizováni do aktivních nebo kontrolních skupin. Pacienti byli v době studie asymptomatičtí a byli jinak zdraví bez anamnézy srdečního infarktu, srdečního selhání nebo jiného pokročilého onemocnění.

Účastníkům aktivní skupiny bylo předepsáno 2 400 miligramů (mg) denně vyzrálého česnekového extraktu Kyolic® Reserve Formula se dvěma 600mg kapslemi konzumovanými dvakrát denně po dobu 12 měsíců. Kontrolní skupina konzumovala placebo kapsle ve stejném rozvrhu.

Pacienti byli lékařsky vyšetřeni před, během a po studii měřením krevního tlaku a indexu tělesné hmotnosti (BMI), skeny elektrokardiogramu (EKG) a vzorky krve analyzujícími celkový cholesterol, lipoproteiny, triglyceridy, hladinu cukru v krvi a další indikátory srdečního zdraví. Koronární tepny byly důkladně zobrazeny a skóre kalciových plaků bylo hodnoceno pomocí speciálního softwaru. Srdeční CT vyšetření byla provedena v 0 a 12 měsících.

 

Česnek podporuje zdravou krev

Při zahájení studie (výchozí hodnota) nebyly mezi oběma skupinami žádné významné rozdíly v rizikových faktorech KVO. Většina pacientů při vstupu do studie užívala léky na vysoký krevní tlak a vysoký cholesterol, které dále užívali po celou dobu trvání roční studie.

Na začátku měla skupina s placebem vyšší BMI než aktivní skupina, nicméně aktivní skupina měla významně vyšší CAC skóre, stejně jako vyšší hladiny cholesterolu a LDL.

Vzhledem k tomu, že CAC je progresivní onemocnění, vědci očekávali progresi kalcifikace tepen u obou skupin, což naznačovaly výsledky. U pacientů užívajících AGE však došlo během 12 měsíců k významně menší progresi onemocnění než u pacientů ve skupině s placebem (AGE=20%; CONTROL=28%). Pacienti užívající starý česnek také vykazovali významně nižší systolický krevní tlak při 12 měsíčním sledování než pacienti v kontrolní skupině.

Údaje dále ukázaly, že AGE měl příznivý účinek na zánět a účinek snižující hladinu glukózy. [3] Výzkumníci dospěli k závěru, že samotná suplementace vyzrálým česnekem snižuje progresi kardiovaskulárních onemocnění tak významně, že ochrana před onemocněním je u jedinců užívajících AGE trojnásobně vyšší. [4]

 

Účinné látky ve stařeném česneku - silný antioxidant

Rychlý průzkum výzkumné databáze GreenMedInfo.com odhaluje 322 nemocí, u kterých byl zkoumán zdravotní přínos česneku. Od každodenních dopadů oxidačního stresu po nemoci, jako je rakovina a cukrovka, česnek je dobře tolerovaný přírodní doplněk, který tělu dodává pozoruhodnou ochranu.

Jak ukazuje studie vlastností, účinné látky ze stařeného česneku, běžně dostupný a levný doplněk, fungují velmi účinně proti arteriální kalcifikaci.

Pro jedince s diagnozou cukrovky může česnek poskytnout další vysoce hodnotnou podporu. Metaanalýza 33 česnekových studií z roku 2019 ukázala, že česnek byl účinnější než placebo při snižování krevních lipidů, včetně triglyceridů, veškerého cholesterolu a cukru v krvi nalačno. [5]

 

Jedinečný doplněk - stařený česnek

Bylo klinicky prokázáno, že účinné látky stařeného česneku mají řadu příznivých účinků na lidské zdraví. Užitečnost česneku v boji proti rakovině byla studována v pokusech na lidech a v laboratorních podmínkách. Je známo, že zelenina z čeledi Allium, včetně česneku, cibule, pórku, pažitky a šalotky, vykazuje protirakovinné vlastnosti. [6]

Častá komorbidita - obezita - je další stav, kde stařený česnek může výrazně pomoci. Studie z roku 2018 zjistila, že účinné látky stařeného česneku posilují endoteliální funkci, klíčový regulátor srdeční činnosti, a vykazují silný protizánětlivý účinek, který pomáhá potlačit chronický zánět způsobený obezitou. [7]

Pokud jde o suplementaci, extrakt z vyzrálého česneku obsahuje nejvyšší množství aktivních fenolických, flavonoidních a flavonolových sloučenin, které propůjčují AGE největší antioxidační aktivitu. [8] Proces stárnutí česneku přeměňuje drsnější, potenciálně dráždivé sloučeniny, které se nacházejí v syrovém česneku do těchto silných antioxidantů. [9] Tento proces také umožňuje, aby vysoce kvalitní organické česnekové doplňky byly dobře snášeny většinou jedinců.

 

Odkazy:
1-4) The effect of aged garlic extract on the atherosclerotic process – a randomized double-blind placebo-controlled trial

5) The effect of garlic on lipid profile and glucose parameters in diabetic patients: A systematic review and meta-analysis

6) Allium vegetables for possible future of cancer treatment

7) Garlic extract favorably modifies markers of endothelial function in obese patients -randomized double blind placebo-controlled nutritional intervention

8-9) Aged garlic has more potent antiglycation and antioxidant properties compared to fresh garlic extract in vitro 

 

Poznámka: Článek je volným překladem orginálu ze serveru GreenMedInfo.com a v angličtině zběhlí čtenáři si asi všimnou, že výše uvedený článek je ve skutečnosti o extraktu z černého (stařeného) česneku. Na českém trhu je nově dostupný kvalitní extrakt pod značkami Neobotanics a Český černý česnek

Kategorie: 
Obrázek uživatele Martin Novotný

O autorovi

"Duchovní otec" projektu, bio-hacker2, gastronaut, nutrarián, zdravotní detektiv, infovor, blázen do fitness/OCR.

„Starejte se dobře o své tělo. Je to jediné místo, ve kterém musíte žít.“ Jim Rohn