Zdvihejte činky, jezte hořčici a nabírejte svalovou hmotu!

Závěry nového výzkumu zveřejněné v FASEB Journalu popisují anabolický efekt, zvýšení apetitu, nárůst svalové hmoty za současného zvýšení množství a velikosti nových svalových vlákem při podávání homobrassinolidu, nacházejícího se v hořčici.

I když byl pokus prováděn na laboratorních krysách (= výsledky u lidí se nemusí nutně shodovat), nebude od věci zaskočit si na zahrádku a do ranního smoothie pár listů hořčice přidat. Hlavně pokud holdujete posilování a nechcete utrácet stovky korun za různé chemické gainery ;-) Za výše uvedenými účinky na svalovou hmotu krys může homobrassinolid, steroid nacházející se právě v zelené hmotě hořčice. Navíc výzkumníci potvrdili, že mimo anabolický efekt (s nulovými vedlejšími účinky) tento brassinosteroid ovlivňuje pozitivně syntézu bílkovin, která ve výsledku vede k tvorbě svalové hmoty a zvýšení fyzického výkonu.

“Věříme, že jednoho dne budou brassinosteroidy efektivní, přírodní a bezpečnou alternativou proti ztrátě svalové hmoty spojené s věkem nebo nemocemi a rovněž najdou využití při zlepšování odolnosti a fyzického výkonu”, prohlásil Slavko Komarnytsky, vědecký pracovník z Plants for Human Health Institute při North Carolina State University v Kannapolisu, USA. “Některé rostliny, obsahující tyto složky, mohou být v budoucnu vyšlechtěny nebo naklonovány pro vyšší obsah brassinosteroidů a mohou se tak stát funkční potravinou pro prevenci a léčbu nemocí spojených s úbytkem svalové hmoty a účinným prostředkem pro zvýšení fyzické výkonnosti.”

Komarnytsky a jeho kolegové na tento objev přišli tak, že vystavili svalovou hmotu testovaných krys různým dávkám homobrassinolidu a následně měřili syntézu bílkovin v buněčné kultuře. Zjistili její výrazný nárůst společně s poklesem degradace bílkovin. Podobně jako v dalších případech biochemických procesů dochází jak ke vzniku, tak i zániku konkrétní biosloučeniny a jde tedy o to, zda jsou v rovnováze či některá část převažuje - podle toho můžeme mluvit o fázi vývinu, rovnovážném stavu nebo procesu stárnutí (konkrétní tkáně, potažmo jednotlivce). Pokusné krysy dostávaly tyto dávky po dobu 24 dnů a v průběhu pokusu byly zaznamenávány údaje o váze, celkové konzumaci krmiva a procentuelní kompozici těla. Krysy konzumující homobrassinolidy nabíraly rychleji na váze a měly oproti kontrolní skupině vyšší příjem potravy. Kompozice těla byla měřena pomocí DEXA skenu (rentgenové duální měření absorpce energie - v současnosti asi nejpřesnější vědecká metoda měření tělní kompozice) a ukázala výrazné zvýšení čisté svalové hmoty u jedinců konzumujících homobrassinolidy oproti kontrolní skupině. 

“Nutkáním by bylo označit tuto studii za další z rychlých a instantních řešení, které pomohou v přechodu od tělesných tuků ke svalům,” prohlásil Gerald Weissmann, ředitel FASEB Journalu, “a v určitém, velmi malém procentu, je to i pravda. Reálně ale spíše otevírá cestu pro další výzkum a vývoj přípravků na bázi brassinosteroidů, které mohou pomoci v boji proti ztrátě svalové hmoty.”

FASEB (Federation of the American Societies for Experimental Biology neboli Federace amerických společností pro experimentální biologii) se sestává ze 24 společností s více jak 100.000 členy, což z ní dělá největší koalici biomedicínských výzkumných asociací v USA. Misí FASEBu je zlepšovat zdraví a blaho podporou pokroku a vzdělání v biologických a biomedicínských oborech prostřednictvím poskytovaných služeb svým členům a spolupracujícím organizacím.

Asi bych byl opatrný při vyslovení domněnky o klonování hořčice ve snaze získat vyšší obsah brassinosteroidů. Sami se podívejte, kam podobné snahy v podání firem Monsanto, Dow Chemical, Syngenta a dalších vedly - překotné genetické klonování bez dlouhodobějších výzkumů zatím udělalo podle mého více škody než užitku. To nám ale nebrání přidat další z darů Matky přírody do smoothie před cvičením, že? ;-)
   
Reference: Debora Esposito, Slavko Komarnytsky, Sue Shapses, and Ilya Raskin. Anabolic effect of plant brassinosteroid. FASEB J. 2011 25:3708-3719; doi:10.1096/fj.11-181271

Obrázek: Wikipedia Commons

Kategorie: 
Obrázek uživatele Martin Novotný

O autorovi

"Duchovní otec" projektu, bio-hacker2, gastronaut, nutrarián, zdravotní detektiv, infovor, blázen do fitness/OCR.

„Starejte se dobře o své tělo. Je to jediné místo, ve kterém musíte žít.“ Jim Rohn