Covid-19 a problematika "Covid-19 pasu"

Bez ohledu na názory čtenářů na SARS-Cov2, resp. Covid-19 onemocnění, které způsobuje  - jsme vystaveni psychologickému nátlaku vedoucímu k plošnému očkování proti Covid-19 a mass-media i Vláda ČR nás připravují na zatím poměrně vágně definovanou formu Covid-19 "pasu". A i když nás ostrované (Velká Británie a Severní Irsko) před více jak rokem opustili, mám za to, že v minulém týdnu zveřejněná analýza britské Royal Society stojí za překlad. Ke každému "testu" si dovolím tučnou kurzivou přidat svůj vlastní komentář.

Před zavedením jakéhokoli očkovacího pasu musí být splněno dvanáct právních a etických testů, tvrdí špičkoví vědci. Bez nich by podobné pasy mohly nespravedlivě diskriminovat mladé, těhotné a ty, kteří nepodstoupí vakcinaci proti Covid-19 ze zdravotních nebo osobních důvodů.

Naděje, že vakcína je “stříbrnou kulkou” (pozn. překladatele - jde o doslovný překlad, který nemá v češtině přímý, resp. přesný ekvivalent) proti infekci Covid-19, je tím, co tlačí snahu zavést „vakcinační pasy“, ale neexistují žádné důkazy, že vakcína zastaví infekci nebo přenos nebo pomůžou ochránit před různými mutacemi SARS-Cov2, tvrdí vědci z Royal Society, nezávislá vědecká akademie.

Mohlo by to také diskriminovat lidi různých etnik, zejména těch, kteří již teď váhají s očkováním.

Jakýkoli plán na zavedení očkovacích pasů musí před zavedením projít 12 testy, uvádí se ve zprávě společnosti. Hlavní autorka Melinda Millsová z Oxfordské univerzity řekla: „Na co by se používal? Na získání zaměstnání, účast na fotbalovém zápase nebo nákup mléka?“

Melinda Millsová varuje zaměstnavatele před právními riziky při zavádění politiky „žádná vakcína, žádná práce“ a napětím mezi “právem na rovnost” a zákonnými povinnostmi péče. To by mohl být problém například mezi pracovníky v pečovatelských zařízeních, kteří odmítají vakcinaci, i když je to v zájmu ochrany obyvatel z lékařského hlediska nutné.

Těchto 12 testů je:

 1. vakcína by musela splňovat lékařská kritéria, která jí poskytla imunitu - ooops… ani jedna z v ČR dostupných vakcín toto nesplňuje - fáze 3 testování všech těchto vakcín byla nastavena jen a pouze směrem ke snížení příznaků těžkých a středně těžkých forem, které by nakažené předurčovaly k umístnění na jednotkách JIP či na standardních Covid-19 nemocničních pokojích
 2. vakcína by měla být prokazatelně účinná proti vznikajícím variantám - ooops… ani jedna z v ČR dostupných vakcín toto nesplňuje - žádný z výrobců neprokázal účinnost (viz výše = snížení příznaků) u mutací na tzv. spike proteinu (ten, který stojí za průnikem do lidské buňky, ten “Wuhanský” D614, ten “evropský” D614G), ani ostatními změnami v RNA a je jich spousta -  např. “britská varianta“ B117 s 23 změnami
 3. cestovní pas by musel být standardizován na mezinárodní úrovni - ooops… inciativ spousta, ale koordinace žádná - všechny firmy vyvíjející něco, co by se dalo nazvat “Covid-19 pasem” se snaží utrhnout si všechen zisk pro sebe…
 4. cestovní pas by musel používat údaje, které by dokázaly, že někdo byl očkován - i když tento test lze nějakým způsobem zpětně prověřit (minimálně na úrovni producentů vakcín) je otázkou, jak budou jednotliví dodavatelé “Covid-19 pasů” schopni spolupracovat…
 5. pas by měl mít definovaná použití (například to, zda je to nutné pro vstup do obchodu) - ooops, opět žádná shoda, ale pokud se shodnou vlády jednotlivých zemí na unifikaci, jsem si jistý, že pak lidé ovládající naše životy uplatní princip “představivosti se meze nekladou” - Evropská Unie toto velmi ráda “hodí” na členské země ve formě doporučení, kterým se nemusí nutně řídit… 
 6. pas by měl být založen na platformě, kterou mohou číst různé operační systémy a různá zařízení - zde jsem si jistý, že v okamžiku, kdy nějaká firma dostane “zelenou”, připraví systém kompatibilní s Windows/OSX/Android chytrými telefony a pro uživatele “hloupých” telefonů pak nějakou formu QR kódu, který si bude schopen uživatel vytisknout a nosit s sebou
 7. pas by musel mít zajištěnou bezpečnost osobních údajů - je opět otázkou, zda nastaví regulátoři jasná pravidla, jaká data bude mít vývojář odsouhlasené aplikace k dispozici a nastaví minimální bezpečnostní požadavky pro bezpečnost cloudu, kde budou data uložena a kde si je instituce požadující předložení “Covid-19 pasu” bude moci ověřit
 8. pas by musel být přenosný - viz. můj komentář k platformám/zařízením
 9. pas by měl být cenově dostupný pro lidi a vlády - otázka monetizace - žádný vývojář nepracuje zadarmo a pokud nepřijde s jinou formou získání peněz (nejenom zpět za vývoj aplikace/systému, ale bavíme se tu o zisku…), je otázkou, zda za něco takového budou ochotni uživatelé (u vlád je to něco jiného - v rámci nouzového stavu mohou utrácet jak se jim zachce) platit
 10. pas by měl splňovat zákonné normy - dle mého toto bude jedním z “oříšků” na lokální úrovni - díky svobodě členských států EU alespoň částečně nastavit podmínky dle místních požadavků - a sjednotit případnou aplikaci v rámci celé EU mi přijde jako takřka nadlidský úkol
 11. pas by měl splňovat etické standardy - asi OK (znalci EU práv - vyveďte mne z omylu)
 12. pas by měl mít podmínky použití, kterým držitel pasu rozumí - nový majitel chytrého telefonu není povinen prokazovat se IQ testy z Mensa ČR, takže to bude o “odsouhlasil jste kliknutím na tlačítko (ano, souhlasím) podmínky použití (na čtyři normo-strany) a tím to pro nás hasne"

  
Těchto 12 testů by mělo být základem pro zajištění toho, aby pas nediskriminoval určité lidi nebo zaměstnání. 

"Co když začneme lidem bránit v základním zboží a službách? Existuje riziko nespravedlivé diskriminace při najímání zaměstnanců, účasti na událostech, pojištění, žádostech o bydlení? A existuje mnoho dalších příkladů.“, dodala Melinda Millsová.  

Kategorie: 
Obrázek uživatele Martin Novotný

O autorovi

"Duchovní otec" projektu, bio-hacker2, gastronaut, nutrarián, zdravotní detektiv, infovor, blázen do fitness/OCR.

„Starejte se dobře o své tělo. Je to jediné místo, ve kterém musíte žít.“ Jim Rohn