glutathion

Glutathion, fontána mládí

Antioxidanty. Téma, které je od počátku Covid-19 pandemie aktuální více, než kdy jindy. Mluví se o vakcíně, mluví se o “RRR”, přitom všechna opatření stojící za tímto akronymem prokazatelně snižují to, co potřebujeme nejvíce - posilnění imunity! Víme, že volných radikálů poškozujících naše zdraví na buněčné úrovni se nezbavíme. Jsou mimo jiné i vedlejším produktem fyziologických procesů (např. Krebsův cyklus). Zároveň se ukazuje, že výrazný nadbytek antioxidantů nad volnými radikály (ROS/RNS, atp.) rovněž nezaručuje dokonalé zdraví.

Kategorie: 

Glutathion: fontána mládí

Od našeho startu v srpnu loňského roku jsme psali o všech možných antioxidantech, které jsou lidstvu známé, ale ten nejdůležitější jsme opomněli. Možná i proto, že jsme se více věnovali potravinám, které antioxidanty obsahují. A tento antioxidant, kterému já důvěrně říkám “fontána mládí”, si dokáže tělo především vytvářet samo

 

“Glutathion” co?

Kategorie: