STOB? STOp Blábolům!

V našem manifestu jsme si již v roce 2014 dali mimo jiné za cíl “propagovat zdravý životní styl bez ohledu na to, zda je nebo není v souladem s oficiálními doporučeními MZd ČR“ a „vyzývat autority k přehodnocení postojů, pokud proti nim stojí dlouhodobě protichůdné klinické studie a pomáhat uvést ověřené praktiky do praxe“. První se nám daří celkem dobře a i když jsme v druhém případě využili pomoci spřízněných organizací, na jejichž dotazy (např. otázka povolení pěstování plodin z geneticky modifikovaného osiva spadající pod pravomoce MZ ČR či mylné informace o účinnosti vakcín proti chřipce šířené MZd ČR) musí podle zákona české úřady do 30 dnů odpovědět, zde si troche připadám jako Don Quixote (boj s větrnými mlýny jako z románu Miguela Cervantese). A pokud se například MZd ČR již padesát let drží prakticky stejné idei promítnuté do výživové pyramid, proč by cokoliv měnily neziskové organizace na ministerstvo napojené a často čerpající peníze z EU fondů? Podobně je tomu i např. u organizace Stop obezitě (STOB). I ta na svých stránkách nadále uvádí informace poplatné názoru MZd ČR - ty samé, které napomohly tomu, že je ČR v rámci Evropy na nelichotivém 9. místě v žebříčku obesity (BMI větší než 30, data za 2014) se 17,1% obyvatelstva nad touto hranicí. Jako příklad mohu uvést nesmyslné a dávno překonané informace o tucích nebo např. kalorická doporučení absolutně ignorující biochemii a fakt, že "kalorie není kalorie". Co je nejhorší? Nedá se v dohledné době očekávat, že se na názorech těch, kterým platíme zdravotní pojištění cokoliv změnilo… Ne jinak tomu DOPOSUD bylo i na britských ostrovech. Doposud.

  

 

Dvě organizace, Britské národní forum v otázkách obesity (The British National Obesity Forum, NOF) a  Forum spolupráce veřejného zdraví (Public Health Collaboration, PHC), spojily své síly a na základě analýzy 43 studií přišlo hned na začátek s varováním, že státními institucemi podporovaná nízkotučná dieta má “zničující dopad na zdraví britské populace” 1,2, s doporučením na okamžitou revizi výživových doporučení založených na pseudo-vědeckých studiích (viz. XXX), které vedly k vyšší konzumaci karbohydrátů a vysoce zpracovaných potravin (junk food) a upozorněním, že konzumace zdravých tuků nevede k obezitě.3

NOF/PHC zpráva nazvaná “Jezte tuky, omezte karbohydráty a přestaňte se svačinkami, abyste zvrátili obezitu a cukrovku 2. typu” (volný překlad z originálního ‘Eat Fat, Cut The Carbs and Avoid Snacking To Reverse Obesity and Type 2 Diabetes’ mimo jiné uvádí, že “slabá role výživových doporučení byla ignorována po příliš dlouhou dobu a “nízkotučná” “nízkocholesterolová” doporučení měla nezamýšlené katastrofální zdravotní důsledky”.

 

Klíčová zjištění NOF/PHC zprávy zahrnují hned několik bodů (viz níže) a my si ke každému bodu dovolíme připojit komentář (kurzivou):

 

Konzumace dietetického tuku nezvyšuje procento tělesného tuku

Vysoko-tučná, nízkokarbohydrátová strava je nesrovnatelně účinnější pro snížení tělesné hmotnosti a zdraví srdečního systému.

Jaké překvapení ;-) Od samého počátku tvrdíme to samé – vše začalo zveřejněním překroucené „Studie sedmi zemí“ Ancela Keyese, do které se výrazně zapojila i média a hlavně pak potravinářský průmysl. I přes jasné známky zhoršování celkového zdraví populace (nárůst obezity, nárůst cukrovky 2. typu, atp.) vše pokračovalo více jak 50 let a svou vinu nesou i odborné lékařské kruhy zahrnující „ústav“, který je zastřešuje – včetně všech post-revolučních ministrů zdravotnictví a jejich týmu na Palackého náměstí!

Ještě dodávám, že i opačný extrém, tj. nadměrná konzumace tuků, byť sebezdravějších a maximální vyřazení karbohydrátů ze stravy může vést k těžko zvratitelným zdravotním komplikacím. Mám teď na mysli především pre-menopauzální ženy, které snížením karbohydrátů pod hranici 50 g denně (silná ketogeneze po většinu dne) může způsobit hormonální změny vedoucí k trvalé ztrátě menstruace! Jako ideální se jeví konzumace 100 až 150 g karbohydrátů denně především těch ze (škrobové) zeleniny, včetně tzv. rezistentních škrobů.       

 

Počítání kalorií nefunguje

Není kalorie jako kalorie. Kalorie přijmuté z karbohydrátů mají jiný metabolický efekt ve srovnání např. s kaloriemi přijmutými s tuky. Pro hubnutí se jeví počítání kalorií jako neúčinné.

I když jsme na toto téma psali několikrát, stojí za to si základy zopakovat. Potravinářské firmy jako např. WeightWatchers (které mj. vznikly v období zveřejnění „Studie sedmi zemí“) a výživoví či fitness poradci využívající právě počítání kalorií nemohou být více vzdáleni od reality. Dát na stejnou úroveň tyčinku Mars, kelímek CocaColy a velký zeleninový salát s tuňákem o stejné kalorické hodnotě je prostě nesmysl a pokud Vás někdo nutí počítat zkonzumované kalorie, zamyslete se nad smysluplností tohoto kroku...

 

Špatnou stravu nevyběháte

Proti obezitě nemůžete bojovat zvýšením tělesné aktivity, jelikož obezita má své kořeny v metabolické dysfunkci vedoucí abnormálnímu alokování energie.

80% výživy + 15% fitness + 5% „zbytku“ (především psychologie), to je naše přibližná „rovnice VyváženéhoZdraví“. Nesmyslné reality show typu „Biggest looser“ (jak ČT, tak i české komerční televize se v podobných trendech evidentně shlédly...) nevedou k ničemu jinému, než k iluzi, že třemi hodinami na běžeckém pásu denně snížíte svou tělesnou váhu a navíc pomůžete svému zdraví. Takže – fyzický pohyb je NEDÍLNOU součástí výše uvedené rovnice, ale i zároveň i velmi málo efektivní cestou k regulaci tělesné hmotnosti!  A snad Vás nepřekvapí, pokud Vám sdělím, že trénovat na maraton s BMI kolem 30 je především obrovský stres pro tělo a to si to nenechá jen tak líbit... Takže ano – pohybové aktivity jsou nedílnou součástí zdravého životního stylu, ale ve výše uvedeném případě bych volil takové, kterému si tělo lépe přivykne (na začátek třeba jen delší procházky rychlejším tempem) a nezatíží Vaše Váš pohybový systém a srdeční soustavu (plavání či cyklistika raději než běžecký pás).

 

Nasycené tuky nezpůsobují srdeční choroby

Nasycené tuky a cholesterol mají jen velmi málo co do činění se srdečními chorobami a nové analýzy důkazů za posledních 40 let nepodporují doporučení ohledně omezení nasycených tuků. 

Zatímco rostlinné oleje (většinou vícenenasycené mastné kyseliny) snížují celkový cholesterol o 14% po jednom roce jejich nahrazení za nasycené tuky, výzkumy jasně ukazují, že tento krok nevedl k zlepšení celkového zdraví. Naopak – výzkum prokázal, že čím nižší cholesterol, tím vyšší riziko úmrtí! Na každé snížení o 0,8 mmol/l celkového cholesterolu se riziko úmrtí zvýšilo o 22%. V kategorii seniorů nad 65 let pak Ti ve skupině „rostlinných olejů“ měli o 15% vyšší riziko úmrtí ve srovnání se seniory v kategorii „nasycených tuků“. Konzumace rostliných olejů rovněž nevedla ke snížení rizika aterosklerozy či srdečních infarktů. Právě naopak – pitvy ukázaly, že i když zemřelí v obou skupinách vykazovali přibližně stejné množství arteriálního plaku, 41% jedinců ze skupiny rostlinných olejů vykazovalo známky jednoho či více infarktů, zatímco ve skupině konzumující nasycené tuky to bylo pouze 22%.4,5

Je mi to trapné, ale opět musím zopakovat – na tento fakt upozorňujeme od počátku. Zde si dovolím obvinit oficiální zdravotnické organizace hned ze dvou lží. Tou první je tvrzení, že vysoký krevní cholesterol stojí za vyšším rizikem srdečních onemocnění a druhou pak lež, že za vysokým krevním cholesterolem stojí nasycené tuky. Takže – bylo dostatečně prokázáno, že celkový krevní cholesterol nemá vůbec žádné spojení s rizikem srdečních onemocnění. Je to oxidovaný LDL cholesterol typu B, který by měl být s tímto rizikem spojován a ten pak s konzumací nadměrného množství rafinovaných karbohydrátů (pečivo, těstoviny, pizza, cukr, atp.) a rovněž pak nadměrného množství rafinovaných rostlinných olejů (slunečnicový, sojový, řepkový, směsný, atp.) a trans-mastných kyselin (margaríny, komerčně zpracovávané potraviny především smažením – chipsy, atp.)!

 

Vyhýbejte se potravinám označených jako „nízkotučné“ či s „nízkým obsahem cholesterolu“

Neexistuje žádný důkaz toho, že by vyhýbání se nasyceným tukům nebo dietetickému cholesterolu snížilo riziko srdečních chorob či smrti způsobené srdeční chorobou.

Dietetický tuk vždy tvořil nedílnou součást naší stravy. Včetně cholesterolu, ať již toho přijmutého ve stravě či tvořeného tělem. Cholesterol je nedílnou součástí buněčných stěn většiny buněk v našem těle, substrátem pro většinu steroidních hormonů (testosteron, progesteron, atp.), jsou zapotřebí pro tvorbu žluči, tvoří pochvu nervových buněk, atp. Další podstatná informace? Dietetický cholesterol jako takový NENÍ v současnosti spojován s riziky srdečních onemocnění! Naopak - velmi nízkým cholesterolem riskujete podstatně vyšší riziko úmrtí bez ohledu na příčinu a akceptací medikace statiny zvyšujete mj. své riziko cukrovky 2. typu a celou škálu narušení endokrinního systému!

 

Počet jídel v průběhu dne ovlivňuje tělesnou hmotnost

Nadměrné „svačení“ (pozn. Vyvážené zdraví: termín „snacking“ je jen těžko přeložitelný do češtiny - v principu se jedná o konzumaci potravin mezi třemi hlavními jídly) je výrazným faktorem přispívajícím k obezitě.

Od počátku tvrdíme, že počet chodů v průběhu dne není tím rozhodujícím faktorem při snaze zhubnout. Neexistuje jediná věrohodná studie, která by ukázala na to, že 5 jídel denně je lepších, než jen tři. Naše tělo pracuje v cirkadiálním rytmu a tak vnímáme jako důležité věnovat se spíše pravidelnosti. Nejhorší, co pro něj můžete udělat je jeden týden mít pravidelně 5 chodů denně a další týden jen dva až tři. Pokud totiž zachováte přibližnou kalorickou hodnotu jednotlivých chodů, hned v úterý druhého týdne si tělo „uvědomí“, že mu dodáváte méně, než týden předchozí a bude mít tendenci „uchovávat si něco na horší časy“ ve formě tělesných tuků. A nabrat pár kilogramů ve formě triglyceridů v buňkách je podstatně jednodušší, než se jich následně zbavit.

 

Závěr

Současná politická garnitura není garantem toho, že by se v ČR cokoliv v krátkodobém měřítku změnilo k lepšímu a tak nám nezbývá nic jiného, než „být sami sobě doktory“, alespoň v otázkách dietetických preferencí a prevence. Zajímejte se o to, co jíte. Spíše, než na tabulku s kalorickými hodnotami zaměřte svou pozornost na část označenou jako „složení“. Dejte přednost potravinám, které žádné cedulky se složením nepotřebují nebo mají jednu složku se „100% obsahu“ (balení pohanky prostě obsahuje „100% pohanky“...). Jak řekl můj oblíbený mentor Jim Rohn: „Starejte se dobře o své tělo. Je to jediné místo, ve kterém musíte žít.“

 

Reference

  1. British National Obesity Forum Report on Obesity
  2. The Guardian May 23, 2016
  3. Reuters May 23, 2016
  4. The Atlantic April 14, 2016
  5. New York Times April 13, 2016

 

SaveSave

Kategorie: 
Obrázek uživatele Martin Novotný

O autorovi

"Duchovní otec" projektu, bio-hacker2, gastronaut, nutrarián, zdravotní detektiv, infovor, blázen do fitness/OCR.

„Starejte se dobře o své tělo. Je to jediné místo, ve kterém musíte žít.“ Jim Rohn